Знаменитости

4930401016_e118a35324_b

Врв Радомир

Радомир е највисокиот врв на планината Беласица – 2029 метри н.в. До 1942 година тој го носи името Калабак, име кое сеуште се користи од локалното население.
4930401016_e118a35324_b

Водопад Дабицата

Дабицата е скалест водопад на реката Свиговица.
4930401016_e118a35324_b

Камешнишки Срамежлив водопад

Тоа е најголемиот водопад, откриен досега во бугарскиот делна планината.
4930401016_e118a35324_b

Врв Тумба

Врвот Тумба е висок 1880 м.н.в. Се издига на главниот палнински гребен, западно од врвот Лозен и источно од врвот Сечена скала.