Камешнишки Срамежлив водопад

Тоа е најголемиот водопад, откриен досега во бугарскиот делна планината.

Bear Population