Водопад Дабицата

Дабицата е скалест водопад на реката Свиговица.

Bear Population