Знаменитости во Македонија

4930401016_e118a35324_b

Смоларски водопад

Тоа е најголемиот водопад во Македониј, каде што водата паѓа од 38 метри височина.
4930401016_e118a35324_b

Моноспитивско блато

Ако сте љубители на природата Моноспитовското блато има што да ви понуди.
4930401016_e118a35324_b

Мокрински извори

Овие извори се најголемиот извор на природна изворска вода во областа на планината.
4930401016_e118a35324_b

Цареви Кули

Се наоѓа на ридот јужно од градот Струмица, Република Македонија. Местото било лесно да се брани поради фактот што било опкружено со стрмни падини.