Смоларски водопад

Тоа е најголемиот водопад во Македониј, каде што водата паѓа од 38 метри височина.

Bear Population