Култура и историја

organic-img

Хераклеја Синтака

За време на античкиот период племето санти или сантии ја населува денешната територија на Општина Петрич.

organic-img

Самуилова крепост

Во почетокот на XI век, Клучката теснец се спомнува во писмените извори во врска со обидите на византискијот имератор Василиј II да си ги поврати одземените територии од Балканот.

organic-img

Тврдина Цареви Кули

Се простира на ридот западно од градот Струмица, Република Македонија

Тополница

Каснонеилитска населба Промахој-Тополница