Тврдина Цареви Кули

Се простира на ридот западно од градот Струмица, Република Македонија

Bear Population