с. Камена (България) - гр. Петрич (България).

Karen Dawson