bg-blur-2

Вести

Накратко за Беласица

 • Шуми

  По падините на Беласица се простираат најгомемите шуми од костен на Балканот

 • Води

  Беласица е дом за повеќе од 15 преубави водопади, вклучувајки го и највисокиот водопад во Република Македонија-Смолатскиот водопад кој се наоѓа веднаш над село Смоларе

 • Панорами

  Сртот на Беласица е место каде во еден исти момент можат да се видат трите највисоки врвови на Балканот

 • Активности во природа

  Беласица е планина која нуди возможност за планински туризам, вело туризам, планинско трчање или рекреативна прошетка

Настани кои следуваат

Велообиколка Беласица 6-7 jуни 2020 г.
Беласица Скај Ран 3 октомври 2020 г.
Вертикално изкачување на врв Конгур 4 октомври 2020 г.