bg-blur-2

Вести

Накратко за Беласица

 • Шуми

  По падините на Беласица се простираат најгомемите шуми од костен на Балканот

 • Води

  Беласица е дом за повеќе од 15 преубави водопади, вклучувајки го и највисокиот водопад во Република Македонија-Смолатскиот водопад кој се наоѓа веднаш над село Смоларе

 • Панорами

  Сртот на Беласица е место каде во еден исти момент можат да се видат трите највисоки врвови на Балканот

 • Активности во природа

  Беласица е планина која нуди возможност за планински туризам, вело туризам, планинско трчање или рекреативна прошетка

Настани кои следуваат

Вело Беласица за деца, Македонија 22-23 април 2017 г.
Вело Беласица за деца, Македонија 6-7 Мај 2017 г.
Велообиколка на Беласица 3-4 Јуни 2017 г.
Беласица Скај Ран 7 Октомври 2017 г.
Вертикално изкачување на врв Конгур 8 Октомври 2017 г.