Знаменитости

4930401016_e118a35324_b

Доцноримски бањи

Доцноримските бањи се наоѓаат на источниот крај на селото Банско.