Места за сместување

Хотел Атлантис

Има одделно место за детски игри.

Планинарски дом Шарена чешма

Домаќинот приготвува вкусни локални специјалитети.