Места за сместување

Бунгалови Камена

Бунгаловите се отворени преку целата година.

Планинарски дом Лопово

Се наоѓа на 1298 м.н.в.

Комплекс Антика

Ресторант со 60 места и тераса со поглед.