Населени места

4930401016_e118a35324_b

Населените места в региона - България

В България основният градски център е Петрич, а подгорските села включват Ръждак, Беласица, Коларово, Самуилово, Камена, Яворница, Ключ, Скрът и Габрене.
4930401016_e118a35324_b

Населените места в региона - Македония

Главният град в този район на Република Македония, е Струмица, аподгорските беласишки села включват Куклиш, Свидовица, Банско, Габрово, Колешино, Борисово, Мокриево, Мокрино, Смолари, Дражево и Старо Конярево.