Belasitsa Sky Run e състезание по планинско бягане, което изисква участниците да са в добро физическо и психическо състояние с подходяща екипировка и да познават и приемат изброените тук условия и изисквания за участие.

Дата на провеждане

Belasitsa Sky Run ще се проведе на 29 септември 2018 г.

 

Трасета

Belasitsa Sky Run 2018 предлага две трасета:

Belasitsa Sky Run – 67,4 km, 2800 D+

Belasitsa Sky Run Short – 32,8 km 1960 D+

Стартът на Belasitsa Sky Run е в гр. Петрич, а стартът на Belasitsa Sky Run Short в с. Самуилово, Община Петрич.

Финалът и на двете трасета ще бъде в гр. Петрич.

Двете трасета ще бъдат маркирани така, че да осигуряват възможно най-безпрепятствено преминаване на маршрутите. Всеки състезател е отговорен да следи за маркировката докато се придвижва по трасето и да не се отклонява от него.

Повече информация и карти на двете трасета можете да намерите в раздел „Описание на маршрут“.

 

Право на участие

Участие в Belasitsa Sky Run могат да вземат само лица навършили 18 години. 

Участие в Belasitsa Sky Run могат да вземат само състезатели регистрирани, чрез формата за записване на официалният сайт на събитието - http://active-belasitsa.com

 

Изисквания към участниците

Състезателите трябва добре да се запознаят и да могат да се справят сами с всички рискове, които крие участието в подобно състезание по планинско бягане. Всеки участник трябва да е подготвен да се справи с физическа умора или наранявания, тежки метеорологични условия, ориентиране в планинска местност, придвижване по труден и разнообразен терен с големи наклони, срещи с диви животни и други.

Всеки участник сам носи отговорност за своята безопасност по време на събитието! С подаване на регистрационната форма всеки участник декларира, че е физически здрав/а, притежава необходимите умения да участва в състезанието, както и че носи индивидуална отговорност за действията (умишлени или неумишлени) си по време на събитието.

Бягането е физическа дейност, която може да предизвика голямо натоварване, травми, наранявания или дори опасност от летален изход. Препоръчваме на всички участници да се консултират с личния си лекар преди участие.

Всеки участник е длъжен да опазва околната среда. Да не замърсява, да не унищожава растителни или животински видове и да спазва законодателството и режимите на защитените територии, през които трасето преминава.

Всеки участник се задължава да спазва инструкциите на екипа отговорен за провеждане на състезанието.

 

Задължителна минимална лична екипировка

За безопасното протичане на състезанието е необходимо всеки участник да носи със себе си следната задължителна минимална лична екипировка:

  1. Защитно яке, водоутойчиво и ветронепропускливо;
  2. Фенер / челник (задължителен само за участниците на дългото трасе Belasitsa Sky Run – 67,4 km);
  3. Съд или съдове за вода с общ обем не по-малък от 500 милилитра;
  4. 4. Мобилен телефон със заредена батерия и възможност за провеждане на изходящи разговори на територията на Република България и Република Македония.

 

Регистрация

Участието в Belasitsa Sky Run става само след регистрация. Регистрацията се извършва онлайн на сайта на събитието http://active-belasitsa.com. За да е валидна регистрацията трябва да се попълнят всички необходими данни във формата за записване.

С регистрацията за състезанието всеки участник в Belasitsa Sky Run декларира, че е съгласен напълно с настоящите Условия за участие.

Всички участници приемат на свой риск възможността от всякакви контузии, наранявания, травми, и се самоопределят като физически здрави и декларират, че притежават необходимите възможности (физически и психически) да участват в съответното състезание/трасе. Всеки участник в мероприятието се записва и участва изцяло на своя отговорност.

В деня на състезанието няма да бъде извършвана регистрация, за Belasitsa Sky Run и Belasitsa Sky Run Short.

Срокът за регистрация и плащане на таксата за участие е удължен до 17 септември включително. 

След тази дата няма да се приемат нови регистрации!

 

Такса за участие и заплащане

Участието в Belasitsa Sky Run става след заплащане на такса както следва:

Belasitsa Sky Run – 50 лева

Belasitsa Sky Run Short – 35 лева

Срещу таксата всеки участник получава тениска, стикер Belasitsa Sky Run 2018 и състезателен номер.

Таксата за участие можете да заплатите на следната банкова сметка:

Сдружение "Клуб за екстремни спортове и планинарство Бела Екстрийм"

BIC: PIRBBGSF

IBAN: BG26PIRB91701605625695

Моля в основанието за плащане посочвайте какво точно заплащате както е показано тук:

Основание за плащане "Такса участие Belasitsa Sky Run" - заплащате 50 лв.

Основание за плащане "Такса участие Belasitsa Sky Run Short"  - заплащате 35 лв.

 

Таксата за участие може да се заплати и на касите на Easy Pay в цялата страна. Това е вариантът с най-малка банкова такса, особено за тези, които предпочитат да платят на каса, а не с банков превод.

 

Програма

Belasitsa Sky Run ще се проведе на 29 септември 2018 г.

Belasitsa Sky Run е част от Беласица активен уикенд, който включва още и Скоростно изкачване на вр. Конгур за бегачи и велосипедисти.

Подробна програма за състезанието и съпътстващите събития ще бъде обявена най-късно 20 дни преди старта.

 

Организатори и отговорност

Организатори на  Belasitsa Sky Run са Клуб за екстремни спортове и планинарство ''Бела Екстрийм" – гр. Петрич.

Организаторите си запазват правото при необходимост да променят настоящите условия по всяко време и без предупреждение.

Организаторите не носят отговорност за каквито и да е наранявания, контузии, травми, или смърт на участниците в състезанията.

Организаторите не носят отговорност за достоверността на въведената информация на потребителите при тяхната регистрация.

 Повече информация:

Facebook – https://www.facebook.com/events/2057945021137635

 

Владимир Милушев +359 898 700 961