Belasitsa Sky Run 2020 ще се проведе на 3 октомври 2020 г.

Belasitsa Sky Run

гр. Петрич - с. Самуилово - с. Ключ - вр. Радомир - вр. Конгур - гр. Петрич