Природата на Беласица е чудна и разнообразна. А питали ли сте се защо е така..?

Заради специфичното географско разположение на планината. Тя е разположена не само на границата между култури, а на границата между климатични пояси. Тук топлият и влажен средиземноморски въздух се сблъсква със прохладния и понякога суров континентален климат.

Радомир, най-високият връх на планината се издига на повече от 2000 метра над морето, а склоновете й завършват ниско в долините на Струма и Струмешница. Така в подножието на планината може да е вече лято, докато високите била са все още покрити със сняг. И, разбира се, местата с различни климатични условия са дом за различни растения и животни. Ето още една причина поради, която биологичното разнообразие на планината е толкова богато.

През периода на Студената война стриктният граничен режим и недопускането на хора в обширна погранична зона на практика водят до опазване на природата на планината. Това също допринася за голямото природно богатство на Беласица днес.

Може би най-известното растение, което се среща в планината е обикновеният кестен (Castanea Sativa). По склоновете на Беласица, там където топлият климат взема превес над студения и почвите са богати, се намират най-обширните кестенови гори на целия Балкански полуостров. Тези гори не само са дом за многобройни растения и животни. Със своите многобройни приложения кестенът се е превърнал и в част от бита на местните хора.
Само висшите растения на територията на планината са повече от 1400 различни вида! Това е 1/3 от всички растения, срещащи се в България и почти 40% от растенията срещащи се в Република Македония!

Животинският свят на планина също е изключително богат и разнообразен. Тук можете да срещнете от най-малките до най-едрите представители на животинското царство.
Само дневните пеперуди, които обитават района на планината в двете държави са повече от 150 вида, което е 70% от всички, срещащи се в България. А, ако сравним малка Беласица с Британските острови ще се окаже, че тук има три пъти повече видове дневни пеперуди отколкото в Обединеното кралство!

Планината обитават повече от 150 различни вида птици. Едни от най-интересните сред тях са кълвачите. Присъствието на тези пъстри птици, особено на редки видове като белогрьбия и черния кълвачи, е индикатор за запазена дива природа. В Беласица се срещат 9 различни вида кълвачи. А колко вида мислите, че обитават цяла Европа? – 10! Това е още един показател за ценността на Беласишките гори.

Край източните склонове на Беласица, в България, преминава важен миграционен коридор за пойните птици. Този прелетен път се нарича Виа Аристотелис и следва долината на река Струма.

 

 

Признание за богатата природа на Беласица е наличието на различни категории защитени местности и територии в България. През 2007 г. е създаден Природен парк „Беласица”, допълнително в планината се намират, резерват "Конгура", защитени местности "Бабите" и "Топлище", Цялата българска част на планината е част от общоевропейската мрежа от защитени зони „Натура 2000“, Беласица е и основен район за пеперудите в България. В Република Македония има само една малка по размери природна забележителност „Смоларски водопад“, но както и в българската част на планината тук биологичното и ландшафтното разнообразие е изключително богато.