Belasitsa Sky Run 2019 ще се проведе на 5 октомври 2019 г.

Belasitsa Sky Run

гр. Петрич - с. Самуилово - с. Ключ - вр. Радомир - вр. Конгур - гр. Петрич