Belasitsa Sky Run e състезание по планинско бягане, което изисква участниците да са в добро физическо и психическо състояние с подходяща екипировка и да познават и приемат изброените тук условия и изисквания за участие.

 

Дата на провеждане

Belasitsa Sky Run Short ще се проведе на 7 октомври 2023 г. стартът е в 11.00 часа от центъра на с. Самуилово

 

Трасета

 

Belasitsa Sky Run Short – 32,9 km 1940 D+

Стартът на Belasitsa Sky Run Short в с. Самуилово, Община Петрич, а финалът ще бъде в гр. Петрич.

Трасето ще бъдат маркирано така, че да осигуряват възможно най-безпрепятствено преминаване на маршрутита. Всеки състезател е отговорен да следи за маркировката докато се придвижва по трасето и да не се отклонява от него.

Повече информация и карти на трасето можете да намерите в раздел „Описание на маршрут“.

 

Право на участие

Участие в Belasitsa Sky Run могат да вземат само лица навършили 18 години. 

Участие в Belasitsa Sky Run могат да вземат само състезатели регистрирани, чрез формата за записване на официалният сайт на събитието - http://active-belasitsa.com/bg/events

 

Изисквания към участниците

Състезателите трябва добре да се запознаят и да могат да се справят сами с всички рискове, които крие участието в подобно състезание по планинско бягане. Всеки участник трябва да е подготвен да се справи с физическа умора или наранявания, тежки метеорологични условия, ориентиране в планинска местност, придвижване по труден и разнообразен терен с големи наклони, срещи с диви животни и други.

Всеки участник сам носи отговорност за своята безопасност по време на събитието! С подаване на регистрационната форма всеки участник декларира, че е физически здрав/а, притежава необходимите умения да участва в състезанието, както и че носи индивидуална отговорност за действията (умишлени или неумишлени) си по време на събитието.

Бягането е физическа дейност, която може да предизвика голямо натоварване, травми, наранявания или дори опасност от летален изход. Препоръчваме на всички участници да се консултират с личния си лекар преди участие.

Всеки участник е длъжен да опазва околната среда. Да не замърсява, да не унищожава растителни или животински видове и да спазва законодателството и режимите на защитените територии, през които трасето преминава.

Всеки участник се задължава да спазва инструкциите на екипа отговорен за провеждане на състезанието.

 

Задължителна минимална лична екипировка

За безопасното протичане на състезанието е необходимо всеки участник да носи със себе си следната задължителна минимална лична екипировка:

  • Защитно яке, водоутойчиво и ветронепропускливо;
  • Фенер / челник (задължителен само за участниците на дългото трасе Belasitsa Sky Run – 77,6 km);
  • Съд или съдове за вода с общ обем не по-малък от 500 милилитра;
  • Мобилен телефон със заредена батерия и възможност за провеждане на изходящи разговори на територията на Република България.

 

Регистрация

Участието в Belasitsa Sky Run става само след регистрация. Регистрацията се извършва онлайн на сайта на събитието http://active-belasitsa.com. За да е валидна регистрацията трябва да се попълнят всички необходими данни във формата за записване.

С регистрацията за състезанието всеки участник в Belasitsa Sky Run декларира, че е съгласен напълно с настоящите Условия за участие.

Всички участници приемат на свой риск възможността от всякакви контузии, наранявания, травми, и се самоопределят като физически здрави и декларират, че притежават необходимите възможности (физически и психически) да участват в съответното състезание/трасе. Всеки участник в мероприятието се записва и участва изцяло на своя отговорност.

Регистрацията e отворена до 15 септември 2023 г.

  

Такса за участие и заплащане

  • Право на участие се получава след заплащане на стратова такса 50 лв. за Belasitsa Sky Run Short;
  • Таксата за участие ни помага да покрием всички разходи по организиране на състезанието: изработка на уебсайт, фейсбук страница, популяризиране и разпространение на информация за състезанието, времеизмерване за всички участници, храна и напитки по подкрепителните пунктове, осигуряване на всички необходими законови разрешителни за провеждане на състезанието, осигуряване участието на доброволци и други.
  • Всеки сътезател ще получи състезателен номер и тениска на състезанието;
    Таксата може да заплатите с банков превод

Банкова сметка:Сдружение "Клуб за екстремни спортове и планинарство Бела Екстрийм"

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG35BPBI81701605625695

 

Програма

Belasitsa Sky Run ще се проведе на 7 октомври 2023 г.

Belasitsa Sky Run е част от Беласица активен уикенд, който включва още и Скоростно изкачване на вр. Конгур за бегачи и велосипедисти, в неделя на 08 октомври.

Подробна програма за състезанието и съпътстващите събития ще бъде обявена най-късно 10 дни преди старта.

 

Организатори и отговорност

Организатори на  Belasitsa Sky Run са Клуб за екстремни спортове и планинарство ''Бела Екстрийм" – гр. Петрич.

Организаторите си запазват правото при необходимост да променят настоящите условия по всяко време.

Организаторите не носят отговорност за каквито и да е наранявания, контузии, травми, или смърт на участниците в състезанията.

Организаторите не носят отговорност за достоверността на въведената информация на потребителите при тяхната регистрация.

 

 Повече информация:

Facebook – https://www.facebook.com/events/216322267733808

Владимир Милушев +359 898 700 961