Населените места в региона - Македония

Главният град в този район на Република Македония, е Струмица, аподгорските беласишки села включват Куклиш, Свидовица, Банско, Габрово, Колешино, Борисово, Мокриево, Мокрино, Смолари, Дражево и Старо Конярево.

Bear Population

Струмица е най-големият град в източната част на Македония. Той се намира в близост до планината и до ГКПП Ново село-Петрич с България. Градът е кръстен на река Струмица (Струмешница), която минава през него. Градът е седалище на Община Струмица. Населението на града възлиза на повече от 35 000 души.