Тополница

Къснонеолитното селище Промахон-Тополница

Къснонеолитното селище Промахон-Тополница е разположено от двете страни на българо-гръцката граница, на 2 км южно от село Тополница (България) и на 3,5 км северозападно от село Промахон (Гърция). Обектът се намира върху първата незаливна тераса на река Струма в подножието на източния скат на планината Беласица. Резултатите от проучванията на обекта са показали няколко строителни етапа, разкриващи интересни факти от живота на хората край Беласица в периода 5300 - 4600 г. пр.Хр.