Крепост Цареви кули

Разположена е на хълма южно от град Струмица, Република Македония.

Bear Population

Мястото е било лесно за отбрана поради факта, че е оградено отвсякъде със стръмнини .Разположена е на хълма южно от град Струмица, Република Македония. Мястото е било лесно за отбрана поради факта, че е оградено отвсякъде със стръмнини. Крепостта е играла важна роля в отбранителната система на Беласишката битка през 1014 г. за разлика от други твърдини, крепостта над Струмица не е била завладяна от византийския император Василий ІІ.
Крепостта е била оградена от защитни стени, следващи ръба на платото. Западната степа, дълга около 40 м, може да се види и до днес. Главният вход е бил разположен от южната страна, защитен от две кули. Югозападната е частично запазена, но югоизточната е била унищожена от земетресение през 30-те години на миналия век. Достъпът до портата се е осъществявал чрез дървен мост, най-вероятно подвижен.

Във вътрешността има добре запазени останки от многоетажна полигонна кула – командният център на крепостта.