Населени места во регионот -Бугарија

Bear Population

Во Бугарија основниот градски центар е Петрич, а подгорските села ги вклучуват Раждак, Беласица, Коларово, Самоилово, Камена, Јаворница, Клуч,  Скрт и  Габрене.