Belasica Sky Run Short веќе е дел од националните скајранинг серии од Бугарија

Bear Population

Со гордост ви известиме дека Belasitsa Sky Run Short веќе официјално е дел од Skyrunner® National Series Бугарија 2017. Меѓународниот натпревар по планинско трчање, започнува во с. Смолари (Македонија) и завршува  во с. Клуч (Бугарија) беше награден  со честа да се рангира меѓу натпреварувањата во класичнита дисциплини Sky Classic.

 

Belasitsa Sky Run Short е последната трка во календарот на сериите,  што ќе ja направи уште поинтригантна, бидејќи најверојатно токму на падините на Беласица ќе се добијат победниците во првата година на Националните Скајранинг серии, кои се организираат од Бугарска федерација по Висинско трчање- полноправна членка на Меѓународната федерација Skyrunning.