Беласица- планина на активните луѓе беше претставена на прекуграничен туристички форум

Bear Population

Проектот Беласица – планина на активните луѓе како и сите настани што се случија за време на имплементацијата беа претставени на туристичкиот форум под наслов На фокус е туризмот ,

Кој се одржана 10 јануари 2017 година во град Благоевград.

Тоа беше уште една можност за претставување и популаризирање како на алтернативни форми на туризам, поврзани во  активности на отворено , така и прекуграничната област Беласица како дестинација со голем туристички потенцијал.

За време на форумот претставници на Клубот за екстремни спортови и планинарство Бела Екстрим – град Петрич,имаа можност да разговараат за нивните ставови за развојот на туризмот во прекуграничниот регион со организации и институции,к ои работат во областа на туризмот на територијата на Југозападна Бугарија и Источниот регион на Македонија.

Проектот Беласица – планина на активни луѓес е спроведува заеднички од Планинарско еколошкото  друштво Еделвајс - Струмица и Клубот за екстремни спортови и планинарење "Бела Екстрем" - Петрич и е кофинансиран од Европската Унија преку Програмата за прекугранична соработка ИНТЕРРЕГ-ИПП Бугарија-Македонија.