Историско наслетство

Античка тврдина Градишето

Се наоѓа на јужната падина на планината Огражден

Касноантичка и средновековна тврдина “Гјур Калеси”

Објектот се наоѓа на 1625 метри југозападно од град Петрич

organic-img

Касноримските терми

Касноримските терми се распространети во југоисточниот дел на село Банско