Планинарски дом Конгур

Во туристичката трпезарија туриститите можат да се хранат и на ресторантски принцип ; на ливадат пред колибата се изградени летниковци ; располага со автомобил за туристите

Short Info

Во туристичката трпезарија туриститите можат да се хранат и на ресторантски принцип ; на ливадат пред колибата се изградени летниковци ; располага со автомобил за туристите

Contacts

Capacity

Gallery